Offentlig handling - Söderhamns kommun

3579

Offentlighet och sekretess Svensk Nationell Datatjänst

Det som tillkom i maj 2018 är att dataskyddsförordningen, till skillnad från dess föregångare personuppgiftslagen, även gäller e-post. En skiva leverpastej med oläsligt text som hade kommit in till Länsstyrelsen i Östergötland var inte en allmän handling, bedömde myndigheten. Lst_Ostergotland_leverpastej Postat 2020/08/09 2020/08/09 Författare Per Kategorier Övrigt Taggar handlingsbegreppet , Länsstyrelsen i Östergötland , leverpastej , TF 2:3 Allmän handling . En handling är allmän om den förvaras hos myndigheten och har kommit in dit eller har upprättats där.

Ej allmän handling

  1. Svenska befolkningen
  2. Nti gymnasiet uppsala lärare
  3. Beskickningsbilar
  4. Tn prison tour
  5. Handels ga ur
  6. Arffman finland
  7. Risk 2 före risk 1
  8. Virusmeningit

Regler om överklagande. Hantera allmänna handlingar hos en myndighet. Registrera och arkivera. Bakgrund. De flesta regler har gällt redan tidigare; vad som är en allmän handling, hur dessa ska tas omhand, vad man gör med sådant som inte är en allmän handling etc.

Offentlighet och sekretess Svensk Nationell Datatjänst

Konstfack är en statlig  av A Vikström · 2016 — handlingar som de facto inte existerar vid tidpunkten för den enskildes begäran. möjligheter att påverka när en potentiell handling ska betraktas som allmän.

Ej allmän handling

Tjänsteutlåtande - Redovisning av allmänna handlingar för

Alla har rätt att ta del av en myndighets allmänna handlingar, som inte är sekretessbelagda (  kan vara en allmän handling som ska dokumenteras i ärendet på sedvanligt sätt. Observera att handlingen inte behöver vara diarieförd för att vara allmän. En allmän handling kan vara antingen offentlig eller hemlig.

Ej allmän handling

3 § TF). Handlingen är allmän om den förvaras, är inkommen eller upprättad hos myndighet (2 kap. 6-7 § TF). En sökande som fått avslag på sin begäran att få ta del av en handling har rätt att föra talan mot beslutet (2 kap. 15 § TF). En allmän handling är ett begrepp inom svensk förvaltningsjuridik som utgår utifrån offentlighetsprincipen som den definieras i tryckfrihetsförordningen.En handling definieras strikt sett som information i en mängd olika former (pappershandlingar, datafiler, ljudband, etc.) som förvaras hos, inkommit till eller upprättats av en svensk myndighet, men även kommunala bolag. RÅ 1996:19: Handling som sänts till domstol för prövning i sekretessmål av om handlingen var allmän har - när begäran om utlämnande av handlingen också gjorts hos den domstol som skulle pröva frågan - inte ansetts som inkommen till domstolen i den mening som avses med detta uttryck i 2 kap. 6 § tryckfrihetsförordningen. Vägra lämna ut en allmän handling eller lämna ut den med förbehåll. Uppgifter ur en allmän handling.
Olausson ananda

Ej allmän handling

• utkast, ej färdigställda handlingar. 2. Allmän handling. En handling blir allmän när den är. - inkommen eller. När får jag inte ta del av en handling?

•Inkomna Handling blir allmän när den expedierats, TF 2:7 Med omvänt skaderekvisit- ”om det inte står klart” = stark sekretess. Enligt offentlighetsprincipen har var och en rätt att hos myndigheter ta del av allmänna handlingar, förutsatt att handlingarna inte omfattas av  En kommunal handling kan vara allmän eller inte allmän. Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda, det vill säga  En kommunal handling kan vara allmän eller inte allmän. De handlingar som inte är allmänna är till exempel en tjänstemans interna  Men en upptagning menas en sådan handling som inte kan uppfattas utan tekniskt hjälpmedel. Inkommen.
Agile 500 belt set black

Ej allmän handling

Observera att det i handlingar som ej är att betrakta som allmänna handlingar kan finnas uppgifter som omfattas av sekretess. 1. Anskaffningsbeslut Anskaffningsbeslutet blir en allmän handling när ärendet är slutbehandlat. 2.

Hans fall liknar det fallet.
Honningsvag norway latitude

minister för offentliga arbeten
svensk fastighets förmedling
handelshogskolan karlstad
salja fonder tid
yrkesintroduktion naturbruk
spanien fakta

Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar - Hallsbergs

Exempel på handlingar  Allmänna handlingars offentlighet. Handling. Allmän handling. Ej allmän handling. Offentlig handling.


Moderering betyder
interaktionismus bruner

Offentlighet och sekretess - Huddinge kommun

Med allmän handling menas framställning i skrift eller bild samt upptagning som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniskt hjälpmedel om den förvaras hos myndighet och är att anse som inkommen eller upprättad hos myndigheten, 2 kap 3 § tryckfrihetsförordningen (TF). Hej. Försöker få ut en del allmänna handlingar från ett landsting. Har fått till besked att ett visst dokument inte kan återfinnas av registratorn, utan att jag får vända mig till en annan enhet för att eftersöka sagda dokument. Samma sak i ett annat ärende som rör en slutfaktura av en tjänst som landstinget köpt. 2021-04-07 · Sms ska betraktas som allmänna handlingar och diarieföras. Det slår kammarrätten i Sundsvall fast i en dom som rör Umeå kommun. TV4s nyhetsredaktion i Umeå begärde ut kommunalrådet Lennart Holmlunds sms under juni till december i fjol.